ilkposta

İlkposta Kullanım Sözleşmesi

İlkposta hizmetini kullanmak için kaydını yapan birey, bu sözleşmede kullanıcı olarak adlandıralacaktır. Bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcı 18 yaşından büyük olmalıdır. Kullanıcı, Kayıt sayfasındaki 'İlkposta Kullanım Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum' şıkkını seçip, 'Kaydımı Yap' düğmesine tıklayarak, bu sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini beyan eder.
 
A) - Kullanıcı kaydını yaparken ve İlkposta hizmetini kullanırken yaptığı hatalardan ve bu hataların yol açabileceği sonuçlardan kendisi sorumludur.
 
B) - İlkposta verdiği tüm hizmetleri hiç bir neden göstermeden ve kullanıcıya önceden bildirmeksizin durdurabilir ve bu nedenle kullanıcı, üçüncü kişi veya kuruluşlar İlkposta'dan tazminat talebinde bulunamazlar.

C) - Hizmetlerin kullanımı sırasında kullanıcıya, üçüncü kişilere veya kuruluşlara gelebilecek maddi veya manevi zararlardan İlkposta sorumlu tutulamaz.

D) - Kullanıcının E-posta hesabında çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek veri kaybı, veri bozulması, virüs bulaşması ve bunun gibi sorunlardan dolayı İlkposta sorumlu tutulamaz.

E) - Kullanıcının İlkposta'yı kullanarak yaptığı her türlü haberleşmenin içeriğinden ve bu haberleşmenin yol açtığı her türlü sonuçtan kendisi sorumludur, İlkposta hizmet sağlayıcı olarak hiç bir sorumluluk kabul etmez.

F) - Kullanıcı bilgilerinin veya iletilerinin başkaları tarafından okunması, değiştirilmesi, bozulması veya silinmesi nedeniyle İlkposta sorumlu tutulamaz.

G) - Kullanıcı ilkposta hizmetlerini kullanarak; hiç bir kişi, kurum veya kuruluşu rencide, taciz veya tehdit edemez, maddi veya manevi zarara uğratamaz.

H) - Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına veya uluslar arası yasalara aykırı düşecek hiç bir eylemi, İlkposta'nın hizmetlerini kullanarak direk veya dolaylı olarak gerçekleştiremez.

I) - İlkposta, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gerektirdiği durumlarda, kullanıcı bilgilerini ve kullanıcının E-posta iletilerini yasal mercilerle paylaşır.

İ) - Kullanıcı, bulundurulması yasal olmayan, bilgisayar sistemlerine zarar veren veya müstehcen (pornografik) içerikli bir belgeyi, ilkposta hesabında tutamaz ya da bu hizmeti kullanarak bir başkasına gönderemez.

J) - Kullanıcı ile İlkposta arasındaki ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde çözülür.

K) - İlkposta verdiği hizmetlerde her türlü değişikliği kullanıcıya bildirmeksizin yapma hakkına sahiptir.

L) - Bu sözleşme kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra süresiz olarak yürürlüğe girer.

M) - İlkposta dilediği an kullanıcıya bildirmeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edebilir.

N) - Kullanıcı bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tüm maddelerine uymayı kabul ve taahhüt eder.


alt çizgi
Ana Sayfa | İletişim